NO GLOSS, NO GLORY

Made in Germany since 1983

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

1. Értékesítés

1.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában az értékesítés az alábbiakban meghatározottak szerint történik. Eltérő feltételek csak írásos formában rögzíthetőek. A megrendeléseket a PRIMATEC SYSTEM Kft. Kereskedelmi Iroda részére kérjük küldeni, telefonon a + 36 20 234 8404, e-mailben: ugyfelszolgalat@primatec.hu elérhetőségek bármelyikén, illetve a www.primatec.hu oldalon található web áruházunkon keresztül. 

 

2. Árak

2. Árak 2.1. Áraink a szállítás napján érvényesek, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. Áraink Bruttó árak és nem tartalmazzák a teljesítés helyére történő szállítást. Szállítási költségek a következők szerint alakulnak: 

Termékek össztömege

 

           Szállítási költség

Nagyobb vagy egyenlő, mint 0 kg

Kisebb, mint 2 kg

                          1.800 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 2 kg

Kisebb, mint 3 kg

                          1.900 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 3 kg

Kisebb, mint 5 kg

                          1.950 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 kg

Kisebb, mint 10 kg

                          2.100 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 10 kg

Kisebb, mint 15 kg

                          2.300 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 15 kg

Kisebb, mint 20 kg

                          2.500 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 20 kg

Kisebb, mint 25 kg

                          2.800 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 25 kg

Kisebb, mint 30 kg

                          3.350 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 30 kg

Kisebb, mint 40 kg

                          4.500 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 40 kg

 

                         4.500 Ft

 

3. Szállítási feltételek:

3.1. A szállítási határidő - eltérő írásos megállapodás hiányában - 3- 5 munkanap (a termék mennyiségétől és fajtájától függően). Az elszállítás pontos idejét a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

3.2. A kockázat a vevő által a rendelésben megjelölt helyen száll át a vevőre.

3.3. PRIMATEC Kft fenntartja magának a jogot a rendelés visszaigazolás módosítására, a szállítási határidő előtti 24 óráig.

3.4. Megrendeléseket csak a készlet erejéig fogadjuk el. 

 

4. Csomagolás és címkézés

4.1. Termékeinket megfelelő csomagolással látjuk el, ami biztosítja a szállítás alatti sérülések elleni védelmet.

4.2. A termékeket a magyar szabványok és előírások szerinti címkével látjuk el. A termékek biztonsági adatlapjai kereskedelmi irodánkban, illetve a www.primatec.hu oldalon elérhetőek.Az adatlapok letöltéséhez regisztráció szükséges, mely után a függőleges menüpontokban láthatóvá válik a "Biztonsági adatlapok" fül. 

4.3. Termékeinket csak eredeti változatlan csomagolásban szabad tárolni és felhasználni. 

 

5. Reklamáció

5.1. Az áru mennyiségét az átvevőnek és a szállítmányozónak is ellenőriznie kell. Minden hiányt, fölösleget és kárt a szállítólevélre az átvételkor fel kell jegyezni és alá kell írni mindkét fél által. Minőségi reklamációt abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha arról jegyzőkönyv készül a szállítás után maximum 3 napon belül. Mindennemű visszatérítés jóváírással történik. 

 

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megrendelés kiegyenlítése – egyéb eltérő írásos megállapodás hiányában - az áru átvételekor készpénzben történik.

6.2. Egyéb ettől eltérő fizetési kondíciókat a felek külön megállapodásban rögzítik.

6.3. Az áru PRIMATEC Kft. tulajdonában marad a vételár teljes kiegyenlítéséig.  

 

7. Göngyöleg visszaszállítás

7.1. Az üres göngyölegek visszaszállítását a megrendelő kérésére a legközelebbi esedékes rendelés és áruszállítás alkalmával tudjuk biztosítani. 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
Érvényes: 2018.06 .01 -től.


Adatkezelő adatai:

Primatec System Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 25.  Cégjegyzék szám: 13 09 182233 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 25715732213 Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@primatec.hu

Megbízott adatkezelő személy: Bányai Zoltán

Elérhetősége: zoltan.banyai@primatec.hu
  

Általános rendelkezések

 

 1. A Primatec System Kft. (a webáruház üzemeltetője) a rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
 4. A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. közösségi oldalak, keresőoldalak) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 5. A Primatec System Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során
 6. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
 7. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Primatec System Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
 9. Törlés helyett a Primatec System Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 10. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

Adataid törlésének lehetősége

június 01 után írjon nekünk az ugyfelszolgalat@primatec.hu címe, kérvényezze az általunk tárolt adatai és fiókadatai törlését. Miután kérvényezte ezt a lépést, nem áll módunkban adatait helyreállítani.
 

Igényérvényesítési cím

ugyfelszolgalat@primatec.hu, valamint a Primatec System Kft. 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 25. levelezési címen.

 

Kezelt adatok

Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím, email cím megjegyzés (nem kötelező), jelszó

Kapcsolattartó adatai: Név, Telefonszám, Mobiltelefonszám

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: Számlázási adatok, Szállítási és számlázási név, ország, irányítószám, település, utca házszám, cég esetén adószám

 

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

 1. a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 2. b) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 3. c) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 4. d) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
 5. e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 6. f) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 7. g) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

 

Adatkezelés időtartama

Amennyiben 1 évig nem lép be a regisztrációs profiljába, a profilzárolásra (inaktiválásra kerül), a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető.

Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

A fenti adatokat tároljuk, minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Gépek, berendezések vásárlása esetén a szervizgarancia miatt annak lejáratáig tároljuk, hogy könnyedén azonosíthassuk saját rendszerünkben vásárlását. 

Ezekhez az adatokhoz csak a Primatec System Kft. ügyvezetője férhet hozzá, illetve, ha harmadik féltől vásárolna terméket illetve szolgáltatást – például gépjavítás, szerviz – adatait továbbítanunk kell partnerünknek.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Primatec system Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tároljuk.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

 

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, Szállítási és számlázási név, ország, irányítószám, település, utca házszám,

Adatkezelés célja

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

 

Adatfeldolgozó

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt, Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.  és MiniCRM Zrt. 075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

 

Adatkezelési tudnivalók

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profil fülre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során a Primatec System Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Profil >> adatmódosítás fiók menüpont alatt.

A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során,

Adattörlés

A regisztráció törlése 2018. június. 01 -e után a „Profil >> adatmódosítás fiók menüpont alatt” menüpont alatt megtehető. Alternatívaként az ugyfelszolgalat@primatec.hu  email címen keresztül is kezdeményezhető.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az ugyfelszolgalat@primatec.hu  email címen, és a Primatec System Kft, 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 25. postai címen vonható vissza.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

ugyfelszolgalat@primatec.hu  email címen, vagy a Primatec System Kft, 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 25. A Primatec System Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 12 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

 

Adatbiztonság

A Primatec System Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Primatec System Kft. megbízásából Webonic Kft. –nél (8000 Székesfehérvár
Budai út 14.) telepített, védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a primatec.hu webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15)

 

Cookie-k kezelése

Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a primatec.hu webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk önnek. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatja a sütikkel kapcsolatos jogait.

 

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközén tárolódnak, így az ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat.mA Cookie-k segítenek a primatec.hu webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

 

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

 

Kommunikációt elősegítő cookie-k

A Primatec System Kft.  tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a primatec.hu weboldalba beépülő Facebook funkciók (Like, Megosztás, komment, messenger) kerültek elhelyezésre, mely funkcióval kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük, ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook Adatvédelmi Szabályzatát. A Funkciók szintén cookie-kat használnak.

 

Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k

Cookie-kat használunk a webáruházunk és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy önnek a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az online viselkedésedről, mint például az IP cím, az a weboldal ahonnan érkezik, és információk a vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosara tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy láthat hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatja más szervezetek hirdetéseit. A Cookie-k megmutatják, ha megnézi valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg önnél.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudjuk önt azonosítani.

További információk a Google sütijeiről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó. Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik önre vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.

Erről további információkat az alábbi linkeken talál:

 • A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
 • A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashat itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Harmadik fél számára továbbított adatok

Alapvetően csak a primatec munkatársai férhetnek hozzá adataihoz, akik garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé.

Az alábbi táblázatban tájékozódhat arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataidat.
 

 • Profit Conto Kft.316 Tököl, Duna utca 10/A könyvelésünkért felelős cég 
 • Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár Budai út 14. Tárhelyszolgáltató.
 • Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest. Törökvész út 30/A. A számlázóprogramunk, itt kerülnek kiállításra számláink.
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Rendszerükön keresztül léphet be, így külön hozzájárulással összekapcsolhatja fiókját webáruházunkkal. Továbbá marketing célú sütiet továbbítunk feléjük.
 • Google Inc. Mountain View Kalifornia Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.
 • Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.
 • UNAS Online Kft 9400 Sopron, Major köz 2. I/15 webshopunk működését lehetővé tevő informatikai rendszer

 

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.


Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az ugyfelszolgalat@primatec.hu címen.